რედაქტორი შალვა ბარჯაძე
შალვა ბარჯაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის უხერხემლო ცხოველთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი.
კვლევითი ინტერესი:

კუდფეხიანების ტაქსონომია, მღვიმეების უხერხემლო ცხოველთა ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია.

დაწვრილებით
კვლევითი ჯგუფის წევრი ეთერ მაღრაძე
ეთერ მაღრაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის უხერხემლო ცხოველთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრი.
კვლევითი ინტერესი:

მღვიმური ხეშეშფრთიანების (Carabidae, Curculionidae, Staphylinidae) ტაქსონომია, ბიომრავალფეროვნება და ფილოგენეზი.

დაწვრილებით
კვლევითი ჯგუფის წევრი თეა არაბული
თეა არაბული
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის უხერხემლო ცხოველთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრი, ასოცირებული მკვლევარი.
კვლევითი ინტერესი:

უხერხემლო ცხოველების (Acari: Oribatida, Tetranychoidea) ბიომრავალფერიოვნება, მღვიმეებში მცხოვრები უხერხემლო ცხოველების ფაუნა და ეკოლოგია.

დაწვრილებით
კვლევითი ჯგუფის წევრი ზეზვა ასანიძე
ზეზვა ასანიძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი.
კვლევითი ინტერესი:

მცენარეთა და ცხოველთა ეკოლოგია და მრავალფეროვნება კავკასიაში; ინტერდისციპლინარული კვლევები.

დაწვრილებით
კვლევითი ჯგუფის წევრი ლევან მუმლაძე
ლევან მუმლაძე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი.
კვლევითი ინტერესი:

ცხოველთა მრავალფეროვნება, გავრცელება და საზოგადოების შემადგენლობა. მოდელი ტაქსონების საფუძველზე (მოლუსკები, ტკიპები, ფეხსახსრიანების რამოდენიმე ტაქსონი, თევზები) ბიომრავალფეროვნების ნიმუშებისა და სტრუქტურირების მექანიზმების იდენტიფიცირება, სახეობათშორისი ურთიერთკავშირები, ბიოგეოგრაფია და ფილოგენეზი კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილში. კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების აღნუსხვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.

დაწვრილებით
კვლევითი ჯგუფის წევრი იოსებ ნატრაძე
იოსებ ნატრაძე
ასისტენტ-მკვლევარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის ხერხემლიან ცხოველთა შემსწავლელ ჯგუფში.
კვლევითი ინტერესი:

ხელფრთიანები, მსხვილი ძუძუმწოვრები, სახეობათა მრავალფეროვნება, ეკოლოგია, კონსერვაცია, მართვის დაგეგმარება,  საველე კვლევა და მონიტორინგი.

დაწვრილებით
კოლაბორატორი დრაგან ანტიჩი
დრაგან ანტიჩი

ასისტენტ პროფესორი. ბელგრადის უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი.

კვლევითი ინტერესი:

ტაქსონომია, ფილოგენეტიკა, დიპლოპოდასა და ცილოპოდების ბიოგეოგრაფია. ბიოსპალეოლოგია.

ელფოსტა: dragan.antic@bio.bg.ac.rs

კოლაბორატორი სტეფანო ტაიტი
სტეფანო ტაიტი

ასოცირებული მკვლევარი, ხმელეთის ეკოსისტემების კვლევითი ინსტიტუტი, ეროვნული სამეცნიერო საბჭო. ფლორენცია, იტალია.

კვლევითი ინტერესი:

ხმელეთის იზოფოდების ტაქსონომია, ფილოგენეა, ბიოგეოგრაფია, ფუნქციური მორფოლოგია და ეკოლოგია (Crustacea, Oniscidea).

ელფოსტა: stefano.taiti@cnr.it

კოლაბორატორი იოჰან მარტენსი
იოჰან მარტენსი

ემერიტუსი პროფესორი, იოჰანეს გუტენბერგის უნივერსიტეტი, მაინცი, გერმანია

კვლევითი ინტერესი:

მთიბავების ტაქსონომია და ევოლუცია.

ელფოსტა: martens@uni-mainz.de

კოლაბორატორი ხუან ა. სარაგოსა
ხუან ა. სარაგოსა

ალიკანტეს უნივერსიტეტის საპატიო თანამშრომელი, ალიკანტე, ესპანეთი

კვლევითი ინტერესი:

ცრუმორიელების (Arachnida) ტაქსონომია და ბიოგეოგრაფია.

ელფოსტა: ja.zaragoza@ua.es

კოლაბორატორი ფელიპე სოტო-ადამესი
ფელიპე სოტო-ადამესი

ფეხსახსრიანების კურატორი, ფეხსახსრიანების ფლორიდის შტატის კოლექცია, გეინზვილი, ფლორიდა, აშშ

კვლევითი ინტერესი:

ბოლოფეხიანების (Collembola) ტაქსონომია და ბიომრავალფეროვნება.

ელფოსტა: felipe.soto-adames@fdacs.gov

კოლაბორატორი არნო ფაი
არნო ფაი

მკვლევარი, ხეშეშფრთიანების კოლექციის კურატორი, ენტომოლოგიის დეპარტამენტი, შტუდგარტის ბუნების ისტორიის სახელმწიფო მუზეუმი, შტუდგარტი, გერმანია.

კვლევითი ინტერესი:

ენდოგეური და მღვიმის ხოჭოების ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ევოლუცია, ბიოგეოგრაფია და კონსეერვაცია.

ელფოსტა: arnaud.faille@smns-bw.de

კოლაბორატორი პიტერ ჰლავაჩი
პიტერ ჰლავაჩი

ასოცირებული მკვლევარი. ენტომოლოგიის დეპარტამენტი, ეროვნული მუზეუმი, ბუნების ისტორიის მუზეუმი, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა.

კვლევითი ინტერესი:

მღვიმეებში, ნიადაგსა და ნიადაგის საფენში მობინადრე Staphylinidae-ების (Pselaphinae, Scydmaeninae, Omaliinae), Leiodidae-ებისა (tribe Leptodirini) და Curculionidae-ების (tribes Typoderini and Raymondionymini) ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ევოლუცია და ბიოგეოგრაფია.

ელფოსტა: peterclaviger@gmail.com

კოლაბორატორი ივა ნიუნიჩი
ივა ნიუნიჩი

დირექტორი, ტაქსონ-ექსპედიციები, ლეიდენი, ნიდერლანდები

კვლევითი ინტერესი:

მღვიმეებში მობინადრე Leiodidae-ების ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ევოლუცია და კონსერვაცია

ელფოსტა: iva.enco@gmail.com

კოლაბორატორი ქრისტო დელტშევი
ქრისტო დელტშევი

პენსიონერი, ტაქსონომიის, ფაუნისტიკისა და ზოოგეოგრაფიის დეპარტამენტი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი (ამჟამად ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოსისტემის კვლევის ინსტიტუტი), ბულგარეთის მეცნიერებათა აკადემია, სოფია, ბულგარეთი

კვლევითი ინტერესი:

არაქნოლოგია, ტაქსონომია, ზოოგეოგრაფია, ბიოსპელეოლოგია, ბიომრავალფეროვნება, უხერხემლო ცხოველთა კონსერვაციული პრიოროტეტები

ელფოსტა: deltshev@gmail.com

კოლაბორატორი ილჰამ ალეკპეროვი
ილჰამ ალეკპეროვი

პროტოზოოლოგის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, თავისუფლად მცხოვრები ინფუზორიებისა და ნიჟარიანი ამებების კურატორი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის მეცნიერებათა აკადემია.

კვლევითი ინტერესი:

თავისუფლად მცხოვრები უმარტივესების ტაქსონომია და ეკოლოგია, ბიოანალიზი უჯრედულ და პოპულაციურ დონეებზე.

ელფოსტა: i_alekperov@yahoo.com

კოლაბორატორი ივან ჰ. ტუფი
ივან ჰ. ტუფი

ასოცირებული პროფესორი, ეკოლოგიისა და გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებების დეპარტამენტი, მეცნიერების ფაკულტეტი, ოლომოუცის პალაცის უნივერსიტეტი, ოლომოუცი, ჩეხეთი.

კვლევითი ინტერესი:

ტუჩფეხიანების (Chilopoda)  და ხმელეთის ტოლფეხიანების (Oniscidea) ტაქსონომია, ქცევა და ეკოლოგია.

ელფოსტა: ivan.tuf@upol.cz

კოლაბორატორი ანტონ ბრანცელი
ანტონ ბრანცელი

უფროსი მკვლევარი, ორგანიზმების კვლევისა და ეკოსისტემების დეპარტამენტი, ბიოლოგიის ეროვნული ინსტიტუტი, ლუბლიანა, სლოვენია პროფესორი, გარემოს შემსწავლელი მეცნიერებების ფაკულტეტი, ნოვა გორიცას უნივერსიტეტი, ნოვა გორიცა, სლოვენია

კვლევითი ინტერესი:

ნიჩაბფეხიანებისა და დატოტვილულვაშიანების ტაქსონომია, სპელეობიოლოგია, ლიმნოლოგია, მიწისქვეშა წყლების ეკოლოგია.

ელფოსტა: anton.brancelj@nib.si

კოლაბორატორი დიმიტრი სიდოროვი
დიმიტრი სიდოროვი

მკვლევარი, უხერხემლო ცხოველთა განყოფილება, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის FSC აღმოსავლეთ აზიის ხმელეთის ბიომრავალფეროვნება,ვლადივოსტოკი, რუსეთის ფედერაცია.

კვლევითი ინტერესი:

მიწისწქვეშ მობინადრე ამფიპოდების (Amphipoda) ტაქსონომია და ბიომრავალფეროვნება.

ელფოსტა: sidorov@biosoil.ru

კოლაბორატორი ალბერტო სენდრა
ალბერტო სენდრა

საპატიო პროფესორი, ნიადაგისა და მიწისქვეშა ეკოსისტემების ბიოლოგიის შემსწავლელი ჯგუფი, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებების განყოფილება, ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ალკალას უნივერსიტეტი, მადრიდი, ესპანეთი

კვლევითი ინტერესი:

მღვიმის ცხოველების ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ევოლუცია, ბიოგეოგრაფია და კონსერვაცია და მათი მღვიმური ეკოსისტენები

ელფოსტა: alberto.sendra@uv.es

კოლაბორატორი ლუბო კოვაჩი
ლუბო კოვაჩი

პროფესორი, ზოოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი, ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი, მეცნიერების ფაკულტეტი, პ.ი. შაფარიკის სახელობის უნივერსიტეტი, კოშიცე, სლოვაკია.

კვლევითი ინტერესი:

ედაფური და მიწისქვეშ მობინადრე კუდფეხიანებისა და პალპიგრადების ეკოლოგია, ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ბიოგეოგრაფია და ევოლუცია.

ელფოსტა: lubomir.kovac@upjs.sk

კოლაბორატორი ოლეგ გორგაძე
ოლეგ გორგაძე

მკვლევარი, ენტომოპათოგენების შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ზოოლოგიის ინსტიტუტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვლევითი ინტერესი:

ენტომოპათოგენური ნემატოდების (Heterorhabditidae, Mermitidae, Steinernematidae) ტაქსონომია, მორფოლოგია, ეკოლოგია.

ელფოსტა: oleg.gorgadze@iliauni.edu.ge

კოლაბორატორი ჯაბა ქსუზდი
ჯაბა ქსუზდი

პროფესორი ზოოლოგიის მიმართულებით, კაროლი ესთერჰაზის სახელობის უნივერსიტეტი, ეგერი, უნგრეთი.

კვლევითი ინტერესი:

ჭიაყელების ტაქსონომია, ფილოგენეზი, ბიოგეოგრაფია და ეკოლოგია.

ელფოსტა: csaba.csuzdi@uni-eszterhazy.hu

კოლაბორატორი კლემენს გროსერი
კლემენს გროსერი

დამოუკიდებელი მკვლევარი

კვლევითი ინტერესი:

წურბელების (Hirudinea) ტაქსონომია და ფაუნა

ელფოსტა: c.grosser@gmx.de

კოლაბორატორი ჯიაჩინტა ანჟელა სტოჩინო
ჯიაჩინტა ანჟელა სტოჩინო

მკვლევარი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ტერიტორიების დეპარტამენტი, სასარის უნივერსიტეტი,მურონის ქუჩა 25, I-07100, სასარი, იტალია

კვლევითი ინტერესი:

მტკნარი წყლის ტრიკლადების (Tricladida) ტაქსონომია, რეპროდუქტიული ბიოლოგია, კარიოლოგია და ბიოგეოგრაფია

ელფოსტა: stocchin@uniss.it