ტაქსონომიური იერარქიის ვიზუალიზაცია
რეგისტრირებული ეკოლოგიური ჯგუფები
ეკოლოგიური ჯგუფები რეგიონების მიხედვით
ტროგლოქსენი ტროგლოფილი ტროგლობიონტი სტიგოქსენი სტიგოფილი სტიგობიონტი სტატუსი უცნობია
აფხაზეთი 4 3 106 0 0 84 3
იმერეთი 1 4 41 3 4 22 0
სამეგრელო 0 4 12 4 8 28 0
რაჭა 0 0 9 0 0 6 0
ლეჩხუმი 0 0 1 0 0 0 0