კვლევითი ჯგუფის წევრი ეთერ მაღრაძე

გიორგი წერეთლის ქ. 3, თბილისი, 0162. კორპუსი S, ოთახი 606.

+995 592 050 245

eter.magradze.1@iliauni.edu.ge

ეთერ მაღრაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის უხერხემლო ცხოველთა შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ჯგუფის წევრი.

კვლევითი ინტერესი:

მღვიმური ხეშეშფრთიანების (Carabidae, Curculionidae, Staphylinidae) ტაქსონომია, ბიომრავალფეროვნება და ფილოგენეზი.

  1. A new cavernicolous species of the genus Bergrothia Reitter, 1884 (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from Georgia