საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნება Vers. 1.0

ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა

ბაზის შესახებ

ბაზის შესახებ

შესავალი

საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნების მონაცემთა ბაზა (CBG) არის ღია წვდომის დინამიური ცნობარი, რომელიც მომზადებულია პირთა ფართო ჯგუფისათვის: მკვლევარებისათვის, გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემმუშავებელთათვის, ბუნების დამცველთათვის, სტუდენტებისა და საზოგადოებისათვის, რომელიც დაინტერესებულია მღვიმეებითა და იქ მობინადრე ცხოველებით. იგი მომზადდა და შეიქმნა, როგორც საქართველოს მღვიმეებისა და ამ მღვიმეებში არსებული სახეობების კვლევისა და კონსერვაციის დოკუმენტირებისათვის აუცილებელი....

დაწვრილებით
ბოლოს დამატებული: ტაქსონი
Niphargus amirani Marin, 2020
ოჯახი
Niphargidae
რიგი
Amphipoda
კლასი
Malacostraca
ქვეტიპი
Crustacea
ტიპი
Arthropoda
სამეფო
Animalia
დაწვრილებით
ბოლოს დამატებული: ტაქსონი
Xiphocaridinella smirnovi Marin, 2020
ოჯახი
Atyidae
რიგი
Decapoda
კლასი
Malacostraca
ქვეტიპი
Crustacea
ტიპი
Arthropoda
სამეფო
Animalia
დაწვრილებით
ბოლოს დამატებული: ტაქსონი
Xiphocaridinella falcirostris Marin, 2020
ოჯახი
Atyidae
რიგი
Decapoda
კლასი
Malacostraca
ქვეტიპი
Crustacea
ტიპი
Arthropoda
სამეფო
Animalia
დაწვრილებით