კვლევითი ჯგუფის წევრი იოსებ ნატრაძე

გიორგი წერეთლის ქ. 3, თბილისი, 0162. კორპუსი S, ოთახი 610.

ioseb.natradze@iliauni.edu.ge

იოსებ ნატრაძე

ასისტენტ-მკვლევარი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის ხერხემლიან ცხოველთა შემსწავლელ ჯგუფში.

კვლევითი ინტერესი:

ხელფრთიანები, მსხვილი ძუძუმწოვრები, სახეობათა მრავალფეროვნება, ეკოლოგია, კონსერვაცია, მართვის დაგეგმარება,  საველე კვლევა და მონიტორინგი.