კვლევითი ჯგუფის წევრი ლევან მუმლაძე

გიორგი წერეთლის ქ. 3, თბილისი, 0162. კორპუსი S, ოთახი 611.

+995 555 515 861

levan.mumladze@iliauni.edu.ge

ლევან მუმლაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი.

კვლევითი ინტერესი:

ცხოველთა მრავალფეროვნება, გავრცელება და საზოგადოების შემადგენლობა. მოდელი ტაქსონების საფუძველზე (მოლუსკები, ტკიპები, ფეხსახსრიანების რამოდენიმე ტაქსონი, თევზები) ბიომრავალფეროვნების ნიმუშებისა და სტრუქტურირების მექანიზმების იდენტიფიცირება, სახეობათშორისი ურთიერთკავშირები, ბიოგეოგრაფია და ფილოგენეზი კავკასიის ბიომრავალფეროვნების ცხელ წერტილში. კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების აღნუსხვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში.