კვლევითი ჯგუფის წევრი ზეზვა ასანიძე

3/5, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩა, თბილისი, 0162. კორპუსი G, ოთახი 310.

+995 593 407 083

ზეზვა ასანიძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარი.

კვლევითი ინტერესი:

მცენარეთა და ცხოველთა ეკოლოგია და მრავალფეროვნება კავკასიაში; ინტერდისციპლინარული კვლევები.