პრომეთეს მღვიმე

სინონიმები
ყუმისთავის მღვიმე ორპირის I მღვიმე წყალტუბოს მღვიმე
გეოგრაფია

ქვეყანა საქართველო

რეგიონი იმერეთი

რაიონი წყალტუბოს რაიონი

კარსტული მასივი სათაფლია-წყალტუბოს კარსტული მასივი

მღვიმის ტიპი
ბუნებრივი
კონსერვაციის სტატუსი
არ გააჩნია
ფაუნა
Trachysphaera Folsomides Pseudachorutes Inotrechus Laemostenus Bergrothia Ceratophysella Hypogastrura Pseudacherontides Sphaeridia Folsomia Plutomurus Proisotoma Campodea Cochlicopa Vitrinoxychilus Physella Codiella Graptoppia Oribella Macrocheles Gammarus Xiphocaridinella Paladilhiopsis Geyeria Euglesa Asellus Niphargus Leuctra Agabus Dryops Limnius Lype Imeretiopsis Caucasogeyeria Leucogeorgia
ციტირება
ბარჯაძე, შ., არაბული, თ., მუმლაძე, ლ., მაღრაძე, ე., ასანიძე, ზ., შავაძე ლ. 2019. პრომეთეს მღვიმე საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნება, ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი. https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/74/prometes-mghvime წვდომის თარიღი:
მონაცემების ექსპორტი

https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/74/prometes-mghvime


სხვა მღვიმეები სათაფლია-წყალტუბოს კარსტული მასივი