მელოურის მღვიმე

სინონიმები
არ გააჩნია
გეოგრაფია

ქვეყანა საქართველო

რეგიონი იმერეთი

რაიონი წყალტუბოს რაიონი

კარსტული მასივი სათაფლია-წყალტუბოს კარსტული მასივი

მღვიმის ტიპი
ბუნებრივი
ტენიანობა
წყლის ნაკადიანი
მღვიმის ზომა
5 კმ
კონსერვაციის სტატუსი
არ გააჩნია
ფაუნა
Bergrothia Nemaspela
ციტირება
ბარჯაძე, შ., არაბული, თ., მუმლაძე, ლ., მაღრაძე, ე., ასანიძე, ზ., შავაძე ლ. 2019. მელოურის მღვიმე საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნება, ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი. https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/148/melouris-mghvime წვდომის თარიღი:
მონაცემების ექსპორტი

https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/148/melouris-mghvime


სხვა მღვიმეები სათაფლია-წყალტუბოს კარსტული მასივი