ქვედა შაქურანის მღვიმე

სინონიმები
შაქურანის III მღვიმე ნიჟნაია შაკურანსკაია
გეოგრაფია

ქვეყანა საქართველო

რეგიონი აფხაზეთი

რაიონი გულრიფშის რაიონი

კარსტული მასივი წებელდის კარსტული მასივი

მღვიმის ტიპი
ბუნებრივი
კონსერვაციის სტატუსი
არ გააჩნია
ფაუნა
Spelaeophrya Niphargus Pilocamptus Eukoenenia Caucasoligidium Dolichopoda Jeannelius Gymnodinioides Troglopalites Nemaspela Belgrandiella Caucasogeyeria Pontohoratia Paladilhiopsis Euglesa Rhyacodrilus Plagigeyeria Xiphocaridinella Ligidium Zenkevitchia Dugesia Leucogeorgia
ციტირება
ბარჯაძე, შ., არაბული, თ., მუმლაძე, ლ., მაღრაძე, ე., ასანიძე, ზ., შავაძე ლ. 2019. ქვედა შაქურანის მღვიმე საქართველოს მღვიმეების ბიომრავალფეროვნება, ღია წვდომის მონაცემთა ბაზა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოოლოგიის ინსტიტუტი. https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/56/kveda-shakuranis-mghvime წვდომის თარიღი:
მონაცემების ექსპორტი

https://cbg.iliauni.edu.ge/ka/caves/show/56/kveda-shakuranis-mghvime


სხვა მღვიმეები წებელდის კარსტული მასივი